Stránky v rekonstrukci

Omlouváme se, intenzivně pracujeme na jejich aktualizaci.

Kampus Hybernská, z.ú.

Ústav Kampus Hybernská založený v lednu 2021 Univerzitou Karlovou a Hlavním městem Praha posouvá dosavadní aktivity v prostoru na další úroveň. Jeho činnost se zaměří zejména na výtvarné umění, film, divadlo, hudbu, literaturu a další společenské aktivity.

Projekt Hyb4City

Hlavním cílem projektu Hyb4City Univerzity Karlovy je poskytnout společný prostor fakultám a dalším součástem Univerzity Karlovy a obohatit centrum Prahy aktivitami v oblasti inovací, výzkumu, vzdělávání a mezioborové spolupráce akademické obce města.

Ema Pospíšilová

ředitelka ústavu Kampus Hybernská
reditelka@kampushybernska.cz
725 395 885

Jana Střížovská Matyášová

produkce
produkce@kampushybernska.cz
770 196 222

Marcel Kraus

manažer projektu Hyb4City
marcel.kraus@ruk.cuni.cz
730 520 072